Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Nedir? Terapisi Nasıl Olur?

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK

Kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen cinsel isteksizlik bireyin kendini; her türlü cinsel aktivitelerden, cinsel düşüncelerden ve yakınlaşmalardan, cinsel arzudan uzaklaştırma sorunudur. Cinsel isteksizlik; yetersiz arzu ve ilgiyle tanımlanabilmektedir. Birey, cinsellik düşüncelerine karşı, kontrol edemediği, öfke ve korku duygularını hissedebilmektedir. Bu takıntılı düşünceler, bireyin tüm hayatının işlevsellik düzeyini edebilir. “Erkekler her zaman cinsel ilişkiye hazırdır” düşüncesi tamamen yanlıştır. Bu düşünce, toplumun ve geleneksel kültürün bize atfettiği, cinselliği erkek egemenliğinde gören yanlış bir algıdır.

Cinsel mitleri yani doğru bilinen ama aslında yanlış olan birçok bilinçaltındaki cinsel bilgi erkeklerde performans anksiyetesine yani kaygılara yol açabilmekte bu da cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir.

 

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN NEDENLERİ:

Fizyolojik ve psikolojik kaynaklı sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Fakat organik bir problem yoksa sorun psikolojik kaynaklıdır. Cinsel isteksizliğin görülen nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Hormonel değişiklikler
 • Erkeğin psikodinamik ve kişilik yapısı
 • Partnerinin yapısı
 • Evlilikteki aile yapısı, aile üyelerinin evliliğe karışması
 • Erkeğin veya kadının aşırı derecede anneye veya babaya bağlılığı
 • Erkeğin bilinçaltında sertleşemeyeceği korkusu
 • Erkeğin öfkesini veya olumsuz duygularını dışa vuramaması ve pasif agresif olarak bu noktada kendi geri çekmesini
 • Beklenti anksiyetesi
 • Psikolojik faktörler
 • Benlik problemleri
 • Performans kaygısı
 • Cinselliğe karşı olumsuz tutum
 • İletişim problemleri
 • Cinselliğe karşı katı görüşe sahip dini kurallarla yetiştirilmiş olmak (yetiştirilme şekli)
 • Toplumsal ve kültürel tutum
 • Cinsel travma
 • Evlilik/çift problemleri
 • Olumsuz ilk cinsel deneyim
 • Kötü beden algısı
 • Stres, yoğun iş temposu

Bu ve benzeri faktörler erkeklerde cinsel isteksizliğe neden olabilmektedir.

 

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN BELİRTİLERİ

Bu belirtilerin en az 6 ay ve düzenli bir ilişki sonucunda ortaya çıkmasının ardından tanısal anlamda değerlendirmeye alınabilir. Cinsellik bilindiği gibi duyguyu dışarıya vurmamıza, yaşam kalitemizi, hormonların farklı olmasına etki edebildiği için cinsel isteksizlik hem erkeği hem kadını çok fazla etkileyebilmektedir ve çift ilişkisinin yanı sıra iş ve sosyal hayatımızdaki kaliteyi düşürebilmektedir. Bu süreçte birey cinsel uyarılmalara, cinsel aktivitelere ve düşüncelere ilgisiz ve isteksiz bir tutumdaysa tanı ve tedavi için cinsel terapiste danışmalıdır.

 

CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ

Erkeklerde cinsel isteksizlik, sosyal ilişkilerin bozulmasına ve evlilik problemlerine yol açabilmektedir. Kimi zaman boşanmaya yol açan bir problemdir. Bu sebeple çiftler bu problemi görmezden gelmemeli ve konuyla ilgili bir uzmana danışmalıdır. Cinsel isteksizlik yaşayan birey depresyon, konsantrasyon problemleri, agresyon, aldatılma korkusu yaşayabilmekte bunun yanı sıra sosyal alanda ve iş alanında başarısızlıklar yaşayabilmektedir.

 

CİNSEL İSTEKSİZLİKTE NASIL BİR SÜREÇ İZLENİR?

 Cinsel isteksizlik, ilişkinin başından beri, hayat boyu yaşanan ya da sonradan oluşmuş (edinsel) bir problem olabilir. Birey, hayatının herhangi bir kısmında cinsel isteksizlik problemiyle karşılaşmış olabilir. Böyle bir durumda bireylerin tereddüt etmeden bir cinsel terapiste danışmaları önerilir.

Cinselliğe yönelik hiçbir ilginin ve talebin olmaması neticesinde çiftler birlikte ruh sağlığı ile ilgilenen bir uzmana gitmeliler ve özellikle cinsel terapi alanında uzmanlaşmış bir kişiye gitmeleri bu sorunu spesifik olarak ele almalarına olanak verecektir. Çünkü burada psikolog/terapist kişileri hem bireysel hem de çift olarak değerlendirecektir ve burada tetikleyen unsurları bulacaktır. Ama gerekli görülürse geçmişe, bilinçaltına yönelik EMDR terapileri ya da bilişsel düzeyde bilişsel davranışçı terapi, zihinsel ve algısal düzeyde bilişsel terapi uygulanabilir yahut cinsel terapi sürecine geçilebilir. Yaklaşık 6-10 seans arasında süren cinsel terapilerde bilişsel metotlar ve davranışsal egzersizler ele alınacaktır.

Cinsel terapi çift olarak uygulanmaktadır. Düzenli ve çift olarak gelmek tedavi sürecini hızlandırır ve sonuç almada olumlu bir etki yaratır.

 

CİNSEL İSTEKSİZLİKTE TERAPİNİN ÖNEMİ

Cinsellik insan yaşamında temel bir ihtiyaç olmakla birlikte, bireyin hayatında temel ve önemli bir rol oynamaktadır. Cinsellikte yaşanan problemler, bireyin sosyal işlevselliğini olumsuz yönde etkilemekle birlikte duygu durumunu da olumsuz etkilemektedir. Böyle bir durumun çözümlenebilmesi için çiftlerin bir uzmana danışması önerilmektedir.

 

 

Psikolog M. Berk Karaoğlu

İzmir Terapi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

 


Geri
Eskişehir Web Tasarım