ERKEN BOŞALMA

Erken Boşalma Nedir?

   Cinsel birliktelik sırasında, çok az şiddette cinsel uyarılma olmasına rağmen, denetimsiz şekilde gerçekleşen boşalmanın cinsel bir işlev bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bu problemi yaşayan kişiler, cinsel birlikteliğin gerçekleştiği ilk 1-3 dakikadan daha kısa sürede boşalır. Her dört erkekten birinin sıklıkla karşı karşıya kaldığı cinsel problem olmakla birlikte cinsel ilişki sırasında istenmeyen bu ani boşalmalar, partnerlerin ilişki ve yaşam kalitesinde birtakım olumsuz etkiler doğurabilir.

Erken Boşalma Neden Olur?

   Bireyin ‘cinsellik’ ile ilgili geliştirdiği yanlış inanışlar, gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçi bir kişilik yapısı, cinsel birliktelik esnasında kaygı duygu durumunun ağır basması ve yetersizlik hissi erken boşalmayı tetikleyen başlıca faktörlerdendir. Bütün bu durumların kesiştiği ortak payda da ise ‘stres’ etmeni göze çarpan bir unsurdur. Kişi, cinsel ilişkiden haz almak yerine stresin yarattığı gerilimle, olayı performans sınavına dönüştürürse erken boşalma kaçınılmaz son olabilir. Kişinin cinsel bir isteksizlik yaşamadığı aşikârdır. Bu problem fizyolojik sorunlardan dolayı da yaşanabilir ancak genellikle psikolojik etmenler başı çekmektedir.

Erken Boşalma Problemi Yaşayan Kişi Ne Yapmalıdır?

   İlk olarak kişinin erken boşalma probleminin, tıbbi bir sorundan mı yoksa psikolojik bir sorundan mı kaynaklandığının belirlenmesi gerekir. Sorunun kaynağı tıbbi bir problemin varlığıysa, alanında uzman bir hekimle görüşülmesi lazımdır. Şayet durumun kaynağı psikolojik bir problemse, kişi psikolojik destek almalıdır.

  Erken boşalmada psikolojik destek almak isteyen birey, partneriyle beraber terapi sürecinden geçerse istenilen sonuç daha etkili bir şekilde elde edilebilir. Bu hem terapi sürecinde verilen ev ödevleri için hem de eğer varsa kadının yaşadığı tatminsizlik duygusu için önemli bir konudur.

   Her ne kadar partner ile birlikte terapi önerilse de bu bozukluğu yaşayan kişide, duygu durum problemi veya anksiyete problemi varsa bireysel terapi sürecine başvurulabilir. Bu durumda kişiye BDT tekniği uygulayarak düşünce, duygu ve davranışlar ele alınabilir.  Terapide kullanılan bir diğer teknik ise EMDR’dır. EMDR ile kişinin geçmiş yaşantısında edindiği olumsuz düşüncelerle de çalışılabilir.

Erken Boşalmanın Cinsel Terapisinde Neler Yapılır?                           

   Cinsel terapi sürecinde bazı ana kurallar vardır ve bunlardan ilki terapi sürecinde iki partnerinde yer almasıdır. Çünkü terapistin vereceği ev ödevlerinin beraber yapılması gereklidir. Anatomi bilgisi, cinsellik algısıyla ilgili envanterler, öğretici videolar izlenmesi, masaj, kegel (nefesle beraber genital kasları yönetme) egzersizi gibi ödevler çiftlere verilir. Ödevlerin yapılması, terapide gelişim kaydetmek açısından önemlidir. Ayrıca diğer partnerin, bozukluğu yaşayan eşini desteklemesi ve hatalı davranışları varsa düzeltmesi için birlikte gelme kuralına uyulmalıdır. Gerek düşünce, duygu ve davranışları ele almasıyla gerekse verilen ev ödevleriyle cinsel terapinin BDT tekniğinin uzantısı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Terapi süreci sonunda genellikle boşalma daha denetimli gerçekleşir ve  terapi süreci yaklaşık 8-10 seans arası sürebilir. Fakat bozukluğun temelindeki psikolojik problem, kişide derin yaralar açmışsa terapi süresi uzayabilir.

  

 

M. Berk Karaoğlu

Uzman Klinik Psikolog-Cinsel Terapist

 
 
 
 

 

 

 

Görseller


Geri
Eskişehir Web Tasarım